Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för föreningar, företag, privatpersoner och andra organisationer. 

Samtliga utbildningar är kvalitetssäkrade!

  • Sjukvårdsutbildningar - 1:a Hjälpen, HLR
  • Brandutbildningar
  • Heta Arbeten i enighet med Brandskyddsföreningens bestämmelser
  • Företaget utför brand- och sjukvårdsutbildning för fartygsbefäl Klass VIII i enighet med Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2011:116 bilaga 3 del C1 (säkerhet och brandskydd) och C2 (säkerhet, hälso- och sjukvård).   


 

Efter avslutad och godkänd kurs erhålls certifierade kursbevis till samtliga deltagare.

 

 

För offert och eventuella frågor om kursinnehåll kontakta oss.